Công trình đã thi công

13
Th9

Công trình chung cư xã hội An Phú Thịnh

Trải qua quá trình dài, cho đến hiện tại, Kim Phát vẫn giữ vững mục tiêu lớn của mình “ 𝙉𝙝𝙖̆́𝙘 đ𝙚̂́𝙣 𝙘𝙪̛̉𝙖 𝙣𝙝𝙤̂𝙢 𝙠𝙞́𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙩𝙖̣𝙞 𝙌𝙪𝙮 𝙉𝙝𝙤̛𝙣 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙣𝙜𝙖𝙮 đ𝙚̂́𝙣 𝙆𝙞𝙢 𝙋𝙝𝙖́𝙩 “. Và một khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm tại Kim Phát, sẽ lại tiếp tục đồng hành, đó cũng chính là cầu

Read more

6
Th9

Công trình nhà Anh Tuân khu An Phú

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
4
Th9

Biệt thự Chú Bối – Khu An Phú Thịnh – 2019

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
4
Th9

Công trình MERIA Hotel

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */