Bản quyền hình ảnh

Kim Phát Window có sử dụng ảnh của các tác giả nhằm minh họa cho các bài viết, các sản phẩm của chúng tôi

Tất cả ảnh sử dụng trong bài viết cẩm nang đều ghi rõ nguồn ảnh và tác giả ảnh ngay bên dưới các bức ảnh minh họa.

Do nguồn ảnh Kim Phát Window sử dụng minh họa bài viết khá nhiều nên không thể gửi mail tới từng tác giả nhằm xin phép nên mong các anh/chị thông cảm.

Các anh/chị cũng vui lòng gửi lại phản hồi cho Kim Phát Window nếu:

Không đồng ý cho Kim Phát Window sử dụng hình ảnh và yêu cầu gỡ bỏ khỏi website.
Yêu cầu đặt link kèm với tên tác giả.
Các yêu cầu khác.
Vui lòng liên hệ email congtykimphatwindow@gmail.com với các yêu cầu/khiếu nại