Công trình Toà Nhà Văn Phòng Sao Việt

Công trình :Toà Nhà Văn Phòng Sao Việt

Địa điểm: 63 Trần Anh Tông

Thời gian thi công: Năm 2020

 

 

 

Comments are closed.